Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก
หน้าหลัก
ชุดแฟรนไชส์ประกอบด้วย
เงื่อนไขในการชำระค่า    แฟรนไชส์
การจัดส่ง & ค่าขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ & ประเภทแป้ง
รูปแบบการทำขนมวอฟเฟิล
   & การบรรจุหีบห่อ
กฏเกณฑ์ในการประกอบ    แฟรนไชส์
รูปคีออส
ติดต่อเรา

home
Www.free-counter-plus.com
 

 

 

ประวัติความเป็นมา MISS.WAFFLE

เราทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้ประมาณ 4 ปี (พ.ศ.2548) ซึ่งบริหารมาจนปัจจุบันได้มีสมาชิก แฟรนไชส์ซี 40 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นโยบายในการดำเนินธุรกิจของเราอาศัย หลักคุณภาพของสินค้า ควบคู่กับการดูแลแฟรนไชส์ให้สามารถดำเนินกิจการด้วยมาตรฐานที่ดี เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภค และต่อยอด ให้ขยายกิจการภายในอนาคตได้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ MISS.WAFFLE ดำเนินธุรกิจยั้งยืน ซึ่งได้แก่ คุณภาพ รสชาติ และความเหมาะสมทางด้านราคา ซึ่งเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้า ด้วยความพึงพอใจ