Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เงื่อนไขการชำระค่าแฟรนไชส์
หน้าหลัก
ชุดแฟรนไชส์ประกอบด้วย
เงื่อนไขในการชำระค่า    แฟรนไชส์
การจัดส่ง & ค่าขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ & ประเภทแป้ง
รูปแบบการทำขนมวอฟเฟิล
   & การบรรจุหีบห่อ
กฏเกณฑ์ในการประกอบ    แฟรนไชส์
รูปคีออส
ติดต่อเรา

 

 

เงื่อนไขการชำระค่า แฟรนไชส์

1. ชำระ 50 % ของค่า แฟรนไชส์ ในวันอบรม (18,000-20,000 บาท)
2. ชำระส่วนที่เหลือ ในวันส่งมอบ คีออส ฯลฯ ณ จุดขาย (18,000-20,000 บาท)

** หมายเหตุ **

ลูกค้าจะได้รับ คีออส อย่างเร็วที่สุด ภายใน 15 วัน หลังจากชำระเงิน 50 % ของค่าเฟรนไชส์แล้ว