Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  การจัดส่ง & ค่าขนส่ง
หน้าหลัก
ชุดแฟรนไชส์ประกอบด้วย
เงื่อนไขในการชำระค่า    แฟรนไชส์
การจัดส่ง & ค่าขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ & ประเภทแป้ง
รูปแบบการทำขนมวอฟเฟิล
   & การบรรจุหีบห่อ
กฏเกณฑ์ในการประกอบ    แฟรนไชส์
รูปคีออส
ติดต่อเรา

 

 

กรณีไม่คิดค่าขนส่ง
ทาง Miss.Waffle จัดส่งสัปดาห์ / ครั้ง อาจมีการกำหนดจำนวนถุงที่ส่งให้กับลูกค้า (ต้องขึ้นอยู่กับตารางขนส่งว่าทางเรามีวันที่ระบุวิ่งส่งเส้นนั้น)

กรณีคิดค่าขนส่ง
ค่าข่นส่ง คำนวณจาก ((ระยะทางไป + กลับ) – 20) * 6
(ระยะทางไปกลับ หักด้วย 20 กิโลเมตร ได้ เท่าไหร่ คูณ 6)
เช่น ส่งแป้งที่ lotus สาขา AAA ระยะทาง ไปกลับ 80 KM
ค่าใช้จ่าย คือ (80-20) * 6 = 360 บาท

หมายเหตุ
- เรื่องปริมาณการสั่งแป้งขั้นต่ำขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าขาย ณ.จุด จุดไหน ทางเราจะเป็นผู้กำหนดอีกที
- ระยะทางนับจาก office (นนทบุรี)